Mooie initiatieven in de zorg

Zorgsuccessen. Mooie initiatieven in de zorg die bijdragen aan de gezondheid en inzetbaarheid van zorgmedewerkers. Inspireer en leer met de Zorgsuccessen van Stichting IZZ. Misschien is een initiatief zelfs inzetbaar voor uw eigen organisatie?

Lees meer

Stuur uw zorgsucces in

Hebt u een initiatief dat bijdraagt aan de gezondheid en inzetbaarheid van zorgmedewerkers? Stuur deze in en inspireer uw vakgenoten.

Er zijn reeds 29 zorgsuccessen ingestuurd

Meld uw zorgsucces aan

17 resultaten

Praktische agressie-aanpak bij Vitree leidt tot afname incidenten

Sinds zorgorganisatie Vitree gebruik maakt van de ABCD-methodiek zijn er minder agressie incidenten

Lees hoe we dit doen
0 1384 x bekeken

Werkdrukkruis maakt werkdrukbeleving bespreekbaar

Hoe meet je de beleving van werkdruk? En wat kun je met de resultaten? Noordwest Ziekenhuisgroep introduceerde een eenvoudige maar doeltreffende methode.

Lees hoe we dit doen
0 1724 x bekeken

Meer regie dankzij nachtzorgsysteem bij GGZ Eindhoven en de Kempen

Hoe zorgen we ervoor dat clienten en medewerkers meer tevreden zijn over de zorg tijdens de nacht? Techniek bleek de oplossing voor alle partijen.

Lees hoe we dit doen
0 591 x bekeken

Gezond Werken in de verpleging en verzorging bij ActiVite

Om de fysieke belasting van medewerkers bij de uitvoering van zorgtaken te verkleinen zijn bij ActiVite bestaande werkprocessen onder de loep genomen en aangepast. De veiligheid en zelfredzaamheid van de cliënt waren daarbij het uitgangspunt.

Lees hoe we dit doen
1 1300 x bekeken

Sterk in je Werk (St. Antonius Ziekenhuis)

Sterk in je Werk heeft als doel vitale, bekwame en gemotiveerde medewerkers. Sterk in je Werk begint bij zelfregie. Dit vraagt van zowel leidinggevenden als van medewerkers een houding van eigen verantwoordelijkheid ten aanzien van inzet, inzetbaarheid en loopbaan. Het St. Antonius Ziekenhuis ondersteunt de medewerkers daarbij door op het ‘Sterk in je Werk’ portaal informatie en interventies aan te bieden op de thema’s werkwaarden, talenten & kwaliteiten, balans, ontwikkeling, gezondheid en levensfasebewust werken. Een goede dialoog tussen leidinggevenden en medewerkers vormt hierbij een basis zodat medewerkers zoveel als mogelijk vanuit hun eigen kracht werken en leven.

Lees hoe we dit doen
0 1677 x bekeken